Mineralen, spoorelementen en ultraspoorelementen:

Mineralen zijn moleculen met een eenvoudige structuur, die in de niet-levende natuur op grote schaal worden aangetroffen. Behalve erg belangrijk voor verschillende biochemische functies in ons lichaam, is het tevens onontbeerlijk voor ons gezondheid. Het lichaam is namelijk niet in staat zelf mineralen aan te maken, waardoor deze geheel uit de voeding beschikbaar moeten komen. We kunnen echter pas over voedingsmineralen spreken indien deze stoffen door planten aan de bodem zijn onttrokken en geschikt gemaakt voor menselijke consumptie.

De plant koppelt de uit de grond opgenomen mineralen aan bepaalde aminozuur-combinaties, een proces dat chelatie wordt genoemd. Alleen deze organisch gebonden mineralen zijn geschikt en nodig in de menselijke voeding. Niet-gecheleerde mineralen ofwel bodemmineralen, zijn in feite lichaamsvreemd. Ze zijn minder effectief dan voedingsmineralen en kunnen bijwerkingen veroorzaken. In tegenstelling tot menige synthetische vitaminen, waar het lichaam het verschil niet in kan maken, of het een natuurlijke basis heeft of gesynthetiseerd wordt ergens in laboratoria, hier gaat het voornamelijk over de 3D structuur en chemische formule.

 

Als in de orthomoleculaire geneeskunde en in de voedingsleer over mineralen wordt gesproken, dan worden daarmee uitsluitend de voedingsmineralen bedoeld: stoffen waarvan door onderzoek is komen vast te staan dat ze, mits juist gedoseerd, voor het menselijk organisme nodig en heilzaam zijn.

 

Mineralen kunnen verdeeld worden in mineralen (ook wel macro- mineralen genoemd) en spoorelementen. Spoorelementen zijn mineralen waarvan we slechts heel weinig nodig hebben (sporen). De dosering van mineralen wordt meestal in milligrammen (mg) aangegeven, terwijl de dosering van spoorelementen meestal in microgrammen (mcg) wordt aangegeven.

 

 

Onder de Macromineralen vallen onder ander;

Calcium, magnesium, kalium, ijzer, natrium, zwavel, zink, chloor, fosfor en mangaan.

 

Onder de spoorelementen en ultraspoorelementen vallen onder andere;

Jodium, chroom, vanadium, strontium, borium, koper, molybdeen, kobalt, rubidium, lithium en selenium.

 

Later zullen deze en andere onderwerpen worden behandeld in de vorm van blog op deze site.